W dniu 8 lutego 2010 roku - w dniu śmierci - Elżbieta została przyjęta do grona członków "Apostolstwa Chorych". Członkowie Apostolstwa zobowiązują się spełnić trzy warunki:
1.
przyjmować cierpienie z poddaniem się woli Bożej,
2.
znosić je cierpliwie, po chrześcijańsku, w zjednoczeniu z Jezusem, który się za nas ofiarował na Krzyżu, ofiaruje w Eucharystii, żyje w Kościele,
3.
ofiarować swe cierpienia Bogu w intencji przybliżenia Królestwa Bożego, za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę, w intencji Ojca świętego.

        Msza żałobna w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Zawadzie odprawiona została w "Godzinie Miłosierdzia Bożego" dnia 11 lutego 2010 roku. Dzień ten był jednocześnie Świętem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Światowym Dniem Chorych.

Strona internetowa "Apostolstwa Chorych"
www.ap-chorych.katowice.opoka.org.p/